[Rozmiar: 523634 bajtów]

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w SEROCKU

Aktualności na stronie

Zebranie Sprawozdawcze 2014

22-02-2014 11:40:32

Zarząd OSP zaprasza wszystkich druhów na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 7 marca 2014 roku w siedzibie OSP o godzinie 19:00. Prosimy wszystkich o stawienie się na zebraniu i punktualne przybycie.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie porządku zebrania
  4. Sprawozdanie z działalności
  5. Sprawozdanie finansowe.
  6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
  7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
  8. Dyskusja.
  9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
  10. Wybory:
   • Zarządu OSP,
   • Komisji Rewizyjnej OSP.
  11. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

  12. Dalszy ciąg wyborów:

   • Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP,

   • Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

  13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
  14. Wolne wnioski.
  15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
  16. Zakończenie zebrania.

 

  

Powrót do listy